Vårens BES-kurs

Vi planerar nu vårens BES-kurs. Den kommer att handla om flickornas och de unga kvinnornas endokrinologi, se preliminärt program. Kursen var intialt tänkt att hållas den 25 – 26/3, men på grund av den pågående pandemin har vi beslutat att skjuta på kursen till den 27 – 28/5 istället. Detta med förhoppningen att vi ska kunna ha en kurs med kursdeltagarna på plats. Om det inte är möjligt kommer även vårens kurs att sändas via länk.


Publicerad
2020-11-18 av Axel Netterlid

forum Kommentarer

Kommentera