BES-kursen den 27-28/5

Vårens BES-kurs, som kommer att handla om flickornas och de unga kvinnornas endokrinologi, kommer inte oväntat att behöva hållas helt digitalt. På grund av detta har programmet behövt modifieras något. Programpunkten med paneldiskussion kring medhavda fall utgår och årsmötet som ska hållas den 27/5 har tidigarelagts (program). Mötet kommer att hållas via Teams. Länk för inloggning kommer att skickas ut till alla medlemmar via e-post, men kommer också att publiceras på hemsidan.


Publicerad
2021-03-17 av Axel Netterlid

forum Kommentarer

Kommentera