Dags att söka BES resestipendier

Nu utlyser BES 5 st resestipendier á 15 000kr för deltagande i kongress eller kurs i ämnena endokrinologi, diabetes eller metabola sjukdomar.

Sökanden ska vara medlem i BES och företräde ges till sökanden som saknar finansiering från annan anslagsgivare eller sponsor. Ansökan skall innehålla uppgifter om den sökandes arbetsplats/tjänst samt en kort beskrivning av avsikten med resan. Ansökningarna bedöms av BES styrelse.

Stipendierna ska ersätta omkostnader för kongress/kursavgift, resa och logi till en kostnad av högst 15.000 kronor. Ansökan skickas elektroniskt till BES sekreterare Henrik Hill (henrik.hill@akademiska.se)

Sista ansökningsdag är 30 april 2022. Beslutet offentliggörs i maj 2022 och kan inte överklagas.

Välkommen med din ansökan!

BES styrelse


Publicerad
2022-03-01 av Axel Netterlid

forum Kommentarer

Kommentera