Kallelse till årsmöte 24-03-14

Årsmötet hålls i direkt anslutning till BES-kursen 2024.

På mötet brukar vi ta beslut om ämnen för BES workshop samt nästa års BES-kurs. Har du idéer till detta vore vi tacksamma.

 

Välkomna!/ BES Styrelse

Vill ni lägga till punkter vänligen kontakta BES sekreterare:

Henrik Hill <henrik.hill@kbh.uu.se>

 

Dagordning årsmöte BES 2024


Publicerad
2024-02-15 av Axel Netterlid